Šiandiena, 2014-06-05,  susirinko įgaliotiniai į sueigą, kurią sukvietė Sigitas Remėza. Ten buvo nuėjusi ir Vaida Vasiliauskaitė, kurios Sigitas Remėza, sudėjęs rankas kaip maldai, prašė išeiti. Nors Vaida Vasiliauskaitė atkakliai laikėsi, bet teko išeiti, nes beveik visi įgaliotiniai nubalsavo, kad Vaida Vasiliauskaitė turi išeiti. Kas tokio slapto vyko toje sueigoje? Tiesa, paminėsime tokį faktą, kad susirinkimas vyko Sendvario progimnazijoje, nors bendrija turi patalpas, bet ne, švaistome pinigus į kairę ir į dešinę.  Dar paminėsiu, kad, kai žiūrėsite finansines ataskaitas, pamatysite, kad mes suteikiame Sendvario progimnazijai paramą 900 litų, o pinigų panaudojimo ataskaitoje rašo, kad už salės nuoma yra sumokėta 900,00 litų taip pat Sendvario progimnazijai. Kaip yra iš tikrųjų, reikia tikrinti dokumentus, juk revizijos nėra daromos, todėl niekas neaišku.

Toje įgaliotinių sueigoje Sigitas Remėza aiškino, kad jam nėra pareikšti jokie kaltinimai, nors iniciatyvinės grupės žiniomis dėl bendrijos veiklos yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal 183 str. 2 dalį. Šiuo metu  byla yra perduota prokuratūrai (O kas atsako už bendrijos veiklą?). Sigitas Remėza pristatė savo įstatus, mes Sigito Remėzos įstatus talpiname. Iš įstatų Sigitas Remėza išbraukė, kad bendrijos pirmininkas privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, nes Sigitas Remėza tokio neturi. Sigitas Remėza įgaliotiniams pateikė aplinkos ministro išaiškinimą, kurį seniai žinojo iniciatyvinė grupė, t. y., jei namas turi atskirus inžinerinius tinkus, jis gali atsiskirti nuo bendrijos ir kurti savo bendriją. Mes iniciatyvinė grupė pateikiame dokumentus, kuriuose sakoma, kad Ryšininkų 8 namas turi atskirus inžinerinius tinklus ir gali kurti savo bendriją, taip pat yra ir su likusiais namais t. y. Rupmiškės 27, Ryšininkų 2, Ryšininkų 4, Ryšininkų 6. Todėl, kai jūsų laiptinių įgaliotiniai bandys aiškinti tokią nesąmonę, kaip, kad nėra atskirų inžinerinių  tinklų prašykite įrodymo iš Lesto, dujų, Klaipėdos vandens ir Klaipėdos energijos, kai pateiks raštiškus įrodymus, tada tikėkite savo įgaliotiniais. Kadangi nebuvo šioje sueigoje Vaidos Vasiliauskaitės, tai Sigitas Remėza pasistengė pateikti informaciją, kuri švelniai tariant neatitinka tikrovės, kaip pavyzdžiui, kad visi namai yra priklausomi nuo Rumpiškės 27 namo, nes ten yra visų namų įvadiniai tinklai ar kažkas panašaus. Tai yra absoliutus melas, nes Ryšininkų 8 namas niekam nepriklauso ir gali kurti savo atskirą bendriją, tai įrodo dokumentai. Skelbiame Sigito Remėzos įstatus (atskiru straipsniu, nes didelės apimties informacija) ir info, kuri patvirtina, kad Ryšininkų 8 namas turi savo atskirus tinklus. RINKITE BENDRIJOS PIRMININKE VAIDĄ VASILIAUSKAITĘ, JI TURI UNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ! visi leidimai atsiskirti, nes turime atskirus prisijungimus.Aplinkos ministerijos patvirtinimas