Sigitas Remėza jau antras mėnuo vaikšto po bendrijos namų laiptines ir renka įgaliotinius, tačiau, tai yra neteisėta, nes, pagal dabar galiojančius įstatus punktas 19.1,  bendrijos įgaliotiniai turi būti išrinkti visuotiniame narių susirinkime: 1 įgaliotinis nuo 40 (keturiasdešimt) bendrijos narių. Pavyzdžiui mūsų laiptinėje yra 40 gyventojų ( butų), bet ne visi yra bendrijos nariai, todėl 1 įgaliotinis negali būti išrinktas, nes bus pažeisti dabar galiojantys bendrijos įstatai. Tai gi, pirma reikia keisti įstatus, pripažinti, kad įstatai surašyti bet kaip, negalvojant apie darbą, kuris bus dirbamas bendrijoje. Tačiau įstatų keitimui reikia visuotinio bendrijos susirinkimo. Klausimas, kiek yra bendrijoje namų tuoj bus išspręstas (šioje svetainėje apie tai yra straipsnis), bus žinomas kvorumas, kuris reikalingas DNSB“ Rumpiškės“ visuotiniame narių susirinkime. Dabar klausimas, ką veiks įgaliotiniai, kurie turėtų būti išrinkti nuo vienos sekcijos, laiptinės. Įgaliotinis, sužinojęs iš bendrijos pirmininko, kokie bus sprendžiami klausimai, turi turėti patvirtintą tvarką, kaip sužinoti savo laiptinės, sekcijos bendrijos narių nuomonę kiekvienu sprendžiamu klausimu. Tada įgaliotinių susirinkime, įgaliotinis turi sakyti taip: tuo klausimu mano laiptinės bendrijos nariai pasisakė sekančiai pritarė pvz. 2, nepritarė 10, nepareiškė nuomonės 20 bendrijos narių. Sekantys klausimas ir vėl tas pats. Įgaliotinis savo nuomonės negali reikšti, nes tada jis pilnai prisiima atsakomybę už balsavimą ir klausimų sprendimą. Teisme neš pilną asmeninę atsakomybę, jei dėl kažkokio tai klausimo būtų ginčas tarp bendrijos valdymo organų ir bendrijos narių. Įgaliotiniai lakstys po laiptinės butus, kuriuose gyvena bendrijos nariai ir rinks parašus kiekvienu klausimu, o Sigitas Remėza sėdės kontoroje ir lauks kol juodą darbą atlikę įgaliotiniai atneš balsavimus pagal visus klausimus jam ant lėkštutės. Įgaliotiniai be jokio užmokesčio atliks 99 proc. darbo, o atlyginimą gaunantis Sigitas Remėza tik lauks kada bus padaryti įgaliotinių darbai ir dar kaltins, kad kokios tai laiptinės įgaliotinis blogai dirba, nesurenka atsakymų į keliamus klausimus.

Paskutiniai įvykiai bendrijoje parodė,  kad žmonės renkasi į bendrijos visuotinius susirinkimus, tik reikia šiems susirinkimams ruoštis. Vietoj to, kad bendrijoje pripirkti  mobilių telefonų, revolverių, užsakinėti spaudą ir t. t., reikia nupirkti multimedia, mikrofonus ir t.t. Žinoma, Sigitui Remėzai, reikia pasimokyti vesti susirinkimus, taip kaip numato įstatymai. Tada nereikės vaikščioti po laiptines ir ieškoti įgaliotinių, kurie nudirbtų visą juodą darbą, o jis, Sigitas Remėza, ir vėl nieko nedirbdamas tik atlyginimą imtų iš bendrijos narių surinktų  mokesčių.

Iniciatyvinės grupės nariai paskambino Klaipėdos savivaldybės darbuotojui E. Ramanauskui ir paklausė, kodėl yra pateiktas raštas dėl įgaliotinių, kuris pažeidžia bendrijos narių teisę valdyti savo namų turtą, nes bendrijos įstatai nenumato jokio vaikščiojimo po laiptines ir rinkimo įgaliotinių. E. Ramanauskas atsakė, kad šis raštas yra rekomendacinio pobūdžio ir pažeidinėti bendrijos įstatų negalima. Tai gi, visi šie įgaliotinių rinkimai, vaikščiojant po laiptines, bus apskųsti ir įgaliotiniai neturės galios nieko spręsti.Savivaldybės raštas apie įgaliot.