Šio straipsnio tikslas parodyti tikrą Sigito Remėzos veidą arba vieną iš jų. Prisiminkime, kai davė 2010 , 2011 ir 2012 metų finansines ataskaitas, tai jos nebuvo patikrintos nei revizijos komisijos, nei samdomos įmonės (samdoma įmonė negali tikrinti mūsų bendrijos finansų, neleidžia bendrijos įstatai). Dabar, kai suprato, kad bendrijoje yra protingų žmonių, kurie neleis jam, Sigitui Remėzai, ramiai gyventi ir švaistyti pinigus, tai su 2013 metų bendrijos finansais supažindins tik tada, kai patikrins samdyta įmonė. Kokia samdyta įmonė gali tikrinti, jei to nenumato bendrijos įstatai. Be to, tam, kad būtų tikrinami finansai, reikia iš anksto, metų pradžioje, išrinkti revizijos komisiją (įmonės rinkti negalime, nes to nenumato bendrijos įstatai), t.y. 2013 metų pradžioje turėjo būti išrinkta revizijos komisija visuotiniame bendrijos susirinkime. Tada ši revizijos komisija nustatytu laiku gauna visus dokumentus apie bendrijos finansus ir  patikrina per numatytą laiką. Tačiau Sigitas Remėza arba nesupranta tokių paprastų dalykų arba nenori suprasti. Tikriausiai Sigitui Remėzai patogu, kai nėra tikrinami finansai. Tai gi, iš to, kas parašyta aišku, kad jokie 2013 metų finansiniai dokumentai nebus tikrinami, nes jau praleistas laikas jiems tikrinti. Tačiau, kai pas Sigitą Remėzą kreipėsi keletas bendrijos narių su prašymu, kad duotų susipažinti su 2013 metų finansinėmis ataskaitomis, kad būtų galima išsiaiškinti kur ir kaip buvo leidžiami bendrijos pinigai per 2013 metus, tai Sigitas Remėza surašė sekančius atsakymus. del patikrinimo 2013 metų. Apie tai, kad iš kompiuterio galima ištraukti visus duomenis ir tokiu pačiu būdu pateikti finansines ataskaitas, kaip buvo pateikta už 2010, 2011 ir 2012 metus, Sigitas Remėza net girdėti nenori. Tai gi, vėl skųsime ir vėl nešime dokumentus ekonominei policijai, tegul auga byla, nes Sigitas Remėza visada išsisukinėja ir niekada neduoda bendrijos nariams to, ko jie prašo. Tai gi kokius klausimus užduosime Sigitui Remėzai: 1. Kas tikrino 2010, 2011, 2012 metų bendrijos finansus? 2. Jei netikrino 2010, 2011, 2012 metų bendrijos finansų, tai kodėl finansines ataskaitas pateikė bendrijos nariams?