Savivaldybes rastas 2014-01-24Matėme skelbimų lentose pakabintas savivaldybės 2014-01-24 d. rašto “Dėl sprendimų priėmimo tvarkos“ kopijas. Savivaldybė siūlo rinkti įgaliotinius ir jų susirinkimuose spręsti bendrijos problemas. Nuo savivaldybės rašto išsiuntimo datos praėjo mėnuo, bet nieko nesigirdi apie įgaliotinių rinkimus. Savivaldybės rašte yra nurodoma, kad su šiuo raštu reikia supažindinti bendrijos narius, šią rašto dalį S.Remėza suprato ir įvykdė. Bet negi jis nesuprato apie įgaliotinių rinkimus?

Įstatymas įpareigoja bendrijos pirmininką bendrijos nariams pateikti tvirtinti metinių finansinių atskaitų rinkinį. Iki tvirtinimo visuotiniame susirinkime (įgaliotinių susirinkime) turi patikrinti bendrijos revizijos komisija (revizorius). Nutarėme prašyti savivaldybės pagalbos ir priminti ponui Sigitui Remėzai, kad turi atsiskaityti už panaudotus pinigus (raštai žemiau).

rastas savivaldybei del bendrijos finansiniu ataskaitu-page-001rastas savivaldybei del bendrijos finansiniu ataskaitu-page-002