Rašėme kaip S.Remėza atsako į bendrijos narių klausimus apie bendrijos lėšomis apmokamą automobilio parkavimo vietą, advokato paslaugas. Šiuos S.Remėzos atsakymus gavo ir savivaldybė. Mums S.Remėzos atsakymai atrodo kaip pasišaipymas iš bendrijos narių.

Savivaldybė S.Remėzai nurodė (išskirta žaliai):

…prašome DNSB “Rumpiškės“ pirmininko Sigito Remėzos, ne ilgiau, kaip per
10 dienų, pakartotinai pareiškėjams pateikti išsamią informaciją į žemiau išvardintus klausimus, pridedant dokumentų kopijas ar numatant galimybę su jomis susipažinti:
1. Koks ir kieno automobilis parkuojamas AB “Klaipėdos vanduo“ teritorijoje ir kieno sprendimu buvo sudaryta nuomos sutartis?
2. Kokiu tikslu DNSB “Rumpiškės“ reikalinga parkavimo vieta Klaipėdos miesto
raudonojoje zonoje“ ir kokiomis lėšomis yra apmokama?
3. Ar bendrijoje vedama kasmetinė pajamų-išlaidų suvestinė atskirai kiekvienam namui pagal atskiras išlaidų grupes?
4. Kieno sprendimu ir kokiu tikslu sudaryta sutartis su advokatu ir kaip buvo atliekama paslaugos pirkimo procedūra?
Atsakymo kopiją pateikite Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

Atsakymus manau mes ir taip žinome, bet įdomu ką parašys S.Remėza. Ar kas turi abejonių, kieno automobilis parkuojamas už bendrijos lėšas ? Buvo komentarų, kad rašome tik blogai apie S.Remėzą, tačiau jis turėjo galimybę viską paaiškinti, bet ja nepasinaudojo. Turbūt nėra ką atsakyti, negi rašysi “iš bendrijos lėšų apmokėjau už savo automobilio parkavimą“ arba “advokatas jokių bendrijos bylų nevedė“.

Savivaldybe del atsakymu i rastus