S.Remėzai pateikėme raštu klausimą – kada bus tikrinama bendrijos finansinė veikla už 2013 metus ir visuotiniame susirinkime tvirtinamos metinės finansinės ataskaitos. DNSB įstatymas numato, kad tai turi būti daroma kiekvienais metais.

Mūsų klausimas (išskirta žaliai):

Prašome nurodyti, kaip ruošiatės Jūs, save laikantis bendrijos pirmininku, vykdyti dabar galiojančių DNSB „ Rumpiškės“ įstatų 28 skyrių „revizijos komisijos rinkimas ir bendrijos buhalterijos patikrinimas“ ?

Prašome nurodyti ar bus tikrinama buhalterija už 2013 metus?
Prašome nurodyti ar bus tvirtinamos finansinės ataskaitos už 2013 metus visuotiniame bendrijos susirinkime, jei ne, tai prašome nurodyti priežastis, kodėl nesilaikote LR įstatymų ir DNSB “Rumpiškės“ įstatų 22 skyriaus (bendrijos narių susirinkimus šaukia bendrijos valdyba(valdytojas) įstatuose nustatyta tvarka“?

S.Remėzos atsakymas (išskirta raudonai):

Informuoju, kad bendrijos buhalterijos patikrinimą gali atlikti samdoma įmonė, jeigu bendrijoje nėra revizoriaus ar revizinės komisijos. Vadovaujantis šiuo įstatymo punktu taip ir pasielgsime: pasamdysime įmonę teikiančią šias paslaugas, kai tik atgausime dokumentus tamstos dėka esančius FNTT.

Iš atsakymo matome, kad S.Remėza vėl painiojasi arba siekia išvengti bendrijos finansų patikrinimo. Pagal DNSB įstatymo 17 straipsnį: “Bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinį iki tvirtinimo visuotiniame susirinkime (įgaliotinių susirinkime) turi patikrinti bendrijos revizijos komisija (revizorius). Visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) gali nuspręsti samdyti audito įmonę bendrijos metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti.“

Taigi visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) gali nuspręsti samdyti audito įmonę, tokios teisės pirmininkas neturi. Audito įmonė gali būti samdoma papildomai, o ne vietoje revizijos komisijos patikrinimo.

Įdomu, kokią įmonę “teikiančią šias paslaugas“ pasamdytų S.Remėza? Gal UAB“Siregitą“ arba UAB“Siregamą“?

Pone S.Remėza, DNSB įstatymas nenumato galimybės vietoje revizijos komisijos samdyti kokią tai įmonę. Organizuokite susirinkimą, išsirinksime revizijos komisiją, kuri patikrins kaip Jūs tvarkote bendrijos finansus. Po patikrinimo,  susirinkime atsiskaitykite, kaip panaudojote mūsų pinigus.

bendrijos pirmininko atsakymai atsakymas i 5 rasta

Klausimai S.Remezai 2014-01-13 5 rastas