Klausėme S.Remėzos keleto paprastų klausimų, jei trumpai – koks ir kieno automobilis parkuojamas už bendrijos lėšas, kam to reikia ir kas leido mokėti už parkavimą iš bendrijos lėšų.

Atsakymo į klausimą nesulaukėme vietoje to, pateikiami kokie tai samprotavimai apie nuomos sutartį.

S.Remėzos atsakymas (išskirta raudonai):

Sąskaita-faktūra už automobilio parkavimą AB “Klaipėdos vanduo“ teritorijoje išrašoma bendrijai, tačiau apmokėjimas vykdomas iš automobilio nuomos sutartyje, pasirašytoje kai Jūsų dar nebuvo šioje bendrijoje, numatytos sumos.

O mūsų klausimas buvo (išskirta mėlynai):

Remiantis dabar galiojančių DNSB „ Rumpiškės“ įstatų 21.5 punktu bendrijos narių susirinkimas turi teisę: “ nustatyti tikslinių įmokų ir įmokų, susijusių su bendrijos veikla, dydžius, jų mokėjimo ir naudojimo tvarką“  ir  punktu 21.8 “spręsti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis klausimus“. Prašome pateikti bendrijos narių susirinkimo protokolą arba įgaliotinių susirinkimo protokolą arba kitą dokumentą, kuriuo buvo pritarta :

  1. Mokėjimams už parkavimo vietas AB “Klaipėdos vanduo“ teritorijoje.
  2. Mokėjimams AB „Klaipėdos keleivinis transportas“ už parkavimą Klaipėdos mieste „raudonojoje zonoje“.

Prašome atsakyti:

  1. Koks ir kieno automobilis yra parkuojamas šiose parkavimo vietose.
  2. Kokiu tikslu DNSB „Rumpiškės“ yra reikalinga parkavimo vieta Klaipėdos mieste „raudonojoje zonoje“. 

Rašykite komentaruose ką manote apie tokį atsakymą.

bendrijos pirmininko atsakymai-atsakymas i 1 rastaKlausimai S.Remezai 2014-01-13 1 rastas