The_Dictator_PosterVaidos Vasiliauskaitės pastangomis iš Klaipėdos miesto savivaldybės archyvo buvo gauti dokumentai, iš kurių aišku, kaip į DNSB “Rumpiškės“ sudėtį buvo priimti Ryšininkų 2, 4 ir Rumpiškės 27 namai. Matydami akivaizdžius DNSB įstatymo pažeidimus, kreipėmės į prokuratūrą.

Prokuroro atsakyme rašoma“visuose vykusiuose Ryšininkų g. 2, 4 bei Rumpiškės g. 27 namo gyventojų susirinkimuose gyventojų atstovų skaičiaus,pakankamo priimti sprendimą dėl bendrijos įkūrimo ar reorganizavimo, nebuvo, todėl šie sprendimai galiojusio įstatymo numatyta tvarka nebuvo priimti. Tai rodo, kad neteisėtu laikytinas ir Klaipėdos m. savivaldybės valdybos 1996 m. rugpjūčio 15 d. sprendimas Nr. 378 dėl šių namų įjungimo į DNSB “Rumpiškės“ sudėtį.“

Pagal DNSB “Rumpiškės“ įstatus dėl papildomų namų prijungimo taip pat turėjo būti klausiama  Ryšininkų 6 ir 8 namų bendrijos narių ir šaukiamas šių namų visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Visuotinis susirinkimas turėjo pritarti papildomų namų įjungimui į bendriją. Sprendžiant iš turimų dokumentų S.Remėza ir du valdybos nariai “neprieštaravo“ papildomų namų įjungimui ir jokio susirinkimo nebuvo šaukiama. Stebina toks bendrijos narių nuomonės nepaisymas ir įgaliojimų viršijimas.

Kaip vadinasi žmogus kuris vadovauja, bet nebuvo išrinktas, įstatymų nesilaiko ir kitų nuomonės neklauso ?

2013-12-17 dienos susirinkime daug žmonių matė, kaip S.Remėza pripažino, jog neskaitė savo siūlomų naujų DNSB “Rumpiškės“ įstatų ir dėl to pasakojo apie įgaliotinių rinkimą, o įgaliotinių jo siūlomuose įstatuose nėra. Turbūt ir 1996 metais įstatų niekas neskaitė, nes juose parašyta, kad valdyba neturi teisės spręsti dėl papildomų namų įjungimo į bendrijos sudėtį.

Taigi įstatymų nepaisymas DNSB “Rumpiškės“ turi gilias tradicijas, ką apie tai manote ?  Kviečiame balsuoti:

Prokuraturos atsakymas papildomu namu ijungimo-page-001Prokuraturos atsakymas papildomu namu ijungimo-page-002Prokuraturos atsakymas papildomu namu ijungimo-page-003Prokuraturos atsakymas papildomu namu ijungimo-page-004sprendimas 378 (1)_Page_03