2013 metų gruodžio 17 dieną įvyks pakartotiniai rinkimai į bendrijos pirmininko vietą, naujų įstatų patvirtinimą, bendrijos valdybos narių rinkimą ir kitas vadovaujančias bei kontroliuojančias pareigas. Trumpai aptarkime, kaip gyvenome iki šiol ir ar galime pasitikėti dabar esančiu bendrijos pirmininku, kuris giriasi patirtimi. Taigi kokia ta S. Remėzos patirtis:

 1. Nuo 1996 metų nebuvo nei vieno bendrijos susirinkimo, nei karto nebuvo tvirtinami finansiniai rodikliai, nei karto nebuvo tariamasi, kur panaudosime bendrijos narių ir gyventojų pinigus.

 2. Per didelius vargus ir skundus Klaipėdos savivaldybei buvo įrodyta, kad bendrijos pirmininkas šią vasarą rengia neteisėtus susirinkimus.

 3. S. Remėza labai užtikrintai ir savimi pasitikinčia pozą (žiūrėti: YuoTube pavadinimu Sigitas Remėza) pasakojo, kad visi namai jau jį, suprask S. Remėzą, patvirtino bendrijos pirmininku, tačiau tų susirinkimų darbotvarkės rodė visai kitą informaciją. S. Remėza, net neįrašė, kad jis yra perrenkamas bendrijos pirmininku, kaip prie sovietinių laikų postas iki gyvos galvos. Žinoma, S. Remėzai patogu būti DNSB „ Rumpiškės“ pirmininku, kiek gi S. Remėza kainuoja mums gyventojams  per mėnesį, o gi 3550,00 litų, o per metus 42438,00 litus. Todėl S. Remėza laikosi įsikibęs savo pareigų. Tabelyje yra žymima, kad mūsų bendrijoje dirba į diena po 6 valandas. Reikia nepamiršti, kad dar dirba dviejuose UAB bei dar trijuose bendrijose. Tai gi drįstų sakyti, kad S. Remėza neatidirba savo valandų už kurias mes sumokame, dar daugiau, jis įžūliai meluoja gyventojams ir Klaipėdos savivaldybės darbuotojams, kad jis, S. Remėza, laikosi įstatymų. S. Remėza nesilaiko jokių įstatymų, nei tų kas susiję su valdymu pačios bendrijos, nei su bendrijos apskaitos organizavimu.

 4. Kuo dar pasižymėjo S. Remėza, o gi tuo, kad darė labai daug žingsniu, kad nuslėptų bendrijos finansus, t. y. , kad gyventojai gink dieve nesužinotų, kur leidžiami jų pinigai. Tik labai daug kartų skundžiant S. Remėza savivaldybei bei pasitelkus žurnalistų pagalbą buvo galima išsireikalauti, kad S. Remėza leistų pažiūrėti į trijų metų dokumentus. Ką ten radome trumpai priminsiu:.

  1. Advokatui per tris metus išleista 10800,00 litų ,o kokia iš jo nauda?

  2. Advokatui sumokame nemažus pinigus, bet bendrijos gyventojų skola su metais auga 2010m.- bendrijos gyventojai už komunalinius įsiskolina 78174,00 litų; 2011m.- 94081,00 litų; 2012m.- 114129,00 litų skola bendrijai. Vadinasi pas S. Remėza nėra jokių vadybinių įgūdžių, o gal jis S. Remėza turi naudos iš tų skolininkų? Kas klausė mūsų, mokių gyventojų, ar mes norime dengti nemokių gyventojų komunalinius mokesčius.

  3. Ūkinėms prekėms ir inventoriui per tris metus išleidžia – 43204,00 litų, ką pirko ar paaiškino?

  4. Transporto išlaidos – 25004, 00 litų, kur važiavo, ką pirko už kiek nuomojo savo automobilį bendrijai ar tarėsi su bendrijos nariais- atsakymas – ne.

  5. Ryšių išlaidos ir prenumerata per tris metus – 25195,00 litų, pasirodo bendrija apmoka už telefoninius pokalbius, nors yra sprendžiami ne tik mūsų bendrijos reikalai, bet ir savo įmonių reikalai ir kitų bendrijų reikalai. Negana to, pasirodo bendrija apmoka dar už penkis papildomus mobilius telefonus.

  6. Pagal nurodytus tabelius buhalterės dirba kiekvieną dieną tame pačiame kabinete po 8 valandas, bet dar ir mobiliais pasišneka, nes darbo metu tiek reikia daug kalbėti, kad net mobilius telefonus reikia turėti.

  7. Bendrijos pirmininkas įsigyja du dujinius pistoletus už daugiau nei 1000,00 litų, kas leido, ar pasiteiravo bendrijos narių, ne.

  8. Bendrijos pirmininkas per tris metus išleido dovanoms už 3200,00 litų (pirko dovanų čekius). Kas leido? Kam dovanojo? Ar pirmininkas prašė leidimo? Atsakymas – ne.

  9. Kanceliarinėms prekėms ir kompiuterinei technikai per tris metus išleista 8626,00 litų.

  10. Bendrija turi net 7 vnt. kompiuterių.

  11. Bendrijoje dirba inžinierius, kas pasinaudojo šio inžinieriaus paslaugomis? O buvo metai, kai gaudavo po 589,00 litų atlyginimo į mėnesį. Atostoginių gavo 2000,00 litų. Kadangi nebuvo galimybės patikrinti buhalterijos, tai neaišku ar buhalterė paskaičiavo blogai, ar neatostogavo keletą metų.

Bendrijos DNSB“ Rumpiškės“ nariai pagalvokime ar mes norime, kad ir toliau mūsų pinigus švaistytų, mums meluotų ir neatsiklausiąs leistų mūsų pinigus. Ar mes norime tokio bendrijos pirmininko, kuris nesilaikytų įstatymų ir nesamdytų revizoriaus, kuris patikrintų bendrijos finansus ir pinigų leidimo tikslingumo. Ar mes norime tokio bendrijos pirmininko, kuris nešauktų bendrijos susirinkimų ir nesitartų dėl finansų, dėl pinigų išleidimo prioritetų. Ar mes ir toliau norime tokio bendrijos pirmininko, kuris griautų mūsų namus, niokotų mūsų turtą, juk ne  S. Remėza nupirko mums butus, bet mes jam mokame atlyginimą, kad jis apleistų bendrijos namus ir juos padarytų panašius į landynes. Ar mes norime tokio pirmininko, kuris tik deklaruotų, kad dirba bendrijos labui, bet iš tikrųjų tik leidžia mūsų pinigus savo poreikiams tenkinti. Paklauskite savęs, kam bendrijai reikia penkių mobiliųjų, laikraščių „Klaipėda“, „Lietuvos rytas“, Vakarų ekspresas“, dovanų čekių ir t.t.. Paklauskime savęs, ką iš tikrųjų S. Remėza padarė gero dėl bendrijos „ Rumpiškės“?

RINKIME NAUJĄ BENDRIJOS PIRMININKĄ – VAIDĄ VASILIAUSKAITĘ.

RINKIME NAUJUS VALDYBOS NARIUS, KURIE PASIRYŽĘ DIRBTI BENDRIJOS LABUI.

BALSUOKIME UŽ NAUJŲ ĮSTATŲ REDAKCIJĄ, KURIĄ PRISTATO VAIDA VASILIAUSKAITĖ.

BALSUOKITE UŽ SKAIDRŲ VADOVAVIMĄ BENDRIJAI.