DeklaracijaPagal mūsų siūlomų bendrijos įstatų 52 straipsnio 1 dalį kandidatas į bendrijos pirmininkus turi užpildyti nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (pretendentas į Bendrijos pirmininko pareigas turi užpildyti Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją – Vyriausybės 2011-08-17 nutarimu Nr. 954 patvirtinto Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas).

Pateikiu šią deklaraciją bendrijos nariams.