041Lapkričio 21 dieną buvome susirinkę į pirmą eilinį visuotinį bendrijos „ Rumpiškės“ susirinkimą. Nespėjo susirinkimas prasidėti ir iš karto baigėsi. Save laikantis  bendrijos pirmininku Sigitas Remėza pranešė, kad nėra kvorumo, teko juo patikėti, nors balsus skaičiavo jam Sigitui Remėzai pavaldžios darbuotojos: buhalterė ir administratorė buhalterė. Galbūt kvorumo ir nebuvo, bet pirmininkas turėjo pranešti vardus, pavardes, kas skaičiavo balsus, taip pat paskirti bent du gyventojus iš bendrijos narių, kurie dalyvautų balsų skaičiavime. Tačiau bendrijos pirmininkas susirinkimo vedimo tvarkos nemoka, nes mažiausiai 15 metų nėra rengęs bendrijos susirinkimų. Galima pagirti bendrijos pirmininką tik tuo, kad pirmą kartą pataupė bendrijos pinigus ir pasakė, kad už antrą susirinkimą mokėti nereikės, nes pinigai bus tie patys, kuriuos sumokėjome už susirinkimą 21 d.. Dabar pažiūrėkime į protokolą , kurį pakabino bendrijos pirmininkas, ten nėra balsus skaičiavusių asmenų vardų, pavardžių.

Noriu paraginti, kad, kai bus antrą kartą bendrijos susirinkimas daugiau bendrijos narių ateitų į susirinkimą, kad tikrai būtų kvorumas, kad galėtume nuspręsti visai bendrijai svarbius klausimus, t. y. priimti naujos redakcijos įstatus ir išsirinkti bendrijos pirmininką, kuris atsakingai valdytų mūsų visų pinigus, kuriuos mes sumokame bendrijai, kad atsiskaitytų metams pasibaigus už finansus, kad tartųsi dėl bendrijos pinigų panaudojimo.

Kviečiu visus bendrijos narius dalyvauti bendrijos visuotiniame susirinkime, nes mes gyvename tuose namuose ir jų priežiūra yra mūsų pačių reikalas ir niekas už mus nesirūpins, jei mes savo namais nesirūpinsime.