Dienrascio klaipeda nuotraukaDžiugu, kad atkreipėme net žurnalistų dėmesį, apie mūsų vizitą pas Sigitą Remėzą rašo dienraštyje “Klaipėda“.  Mums pavyko PRIVERSTI poną Sigitą Remėzą leisti nufotografuoti dalį bendrijos finansinių dokumentų. Būtent PRIVERSTI. Rašėme apie pono Sigito Remėzos nenorą bendradarbiauti. Radome teismo sprendimą, kuriame buvo išaiškinta bendrijos nario teisė kopijuoti bendrijos dokumentus.

Sprendime parašyta:Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad Daugiabučių namų bendrijų įstatyme ir bendrijos įstatuose įtvirtinta bendrijos nario teisė gauti informaciją apie bendrijos veiklą neapima teisės daryti dokumentų kopijų. Teismas laiko, kad bendrijos nario teisė gauti informaciją apima tiek teisę susipažinti su informacija vizualiai, tiek gauti informaciją kopijų pavidalu.

Nusiuntėme šį teismo sprendimą S.Remėzai ir savivaldybės darbuotojui, kuruojančiam bendrijas. Manau, kad todėl ir gavome dokumentus nufotografuoti. Prieš tai S.Remėza siūlė sėdėti bendrijos patalpose, vartyti dokumentus ir jei nori – užsirašyti. Nuotraukose matosi kiek yra dokumentų, tai sėdint bendrijos patalpose ir užsirašinėjant reikėtų kelių mėnesių sąskaitų peržiūrėjimui.

Šiame straipsnyje panaudota dienraščio Klaipėda nuotrauka, dėkui jiems.