creepy-skeleton-guy-carnival-face-paintingGavome informaciją, kad Sigitas Remėza kviečia Rumpiškės 27 namo bendrijos narius užeiti į bendrijos valdybą “susipažinti su naujais namo bendrijos įstatais ir kitais sprendimais“. Keisčiausia, kad siūloma ateiti turint asmens dokumentą – ko gero siūlys pasirašyti kokius nors dokumentus.

Kas dėl “naujų namo bendrijos įstatų“ – Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnyje nurodyta visuotinio susirinkimo kompetencija: 1) keičia bendrijos įstatus; renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius). Įstatymo 11 straipsnio 5 dalis nurodo, kad „Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių.“.

Kaip visi žinome, visuotinio bendrijos narių susirinkimo, kuriame būtu dalyvavę daugiau nei pusė bendrijos narių, nebuvo, todėl “naujų bendrijos įstatų“ negali būti. Įstatus turi patvirtinti visuotinis bendrijos narių susirinkimas ir kito varianto įstatymas nenumato. Negalima rinkti pirmininko ir balsuoti už įstatus atskirai kiekviename name.

Sigito Remėzos suorganizuoti pirmininko rinkimai ir balsavimai dėl bendrijos įstatų yra neteisėti. Yra gautas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštas, kuriame Sigitas Remėza įpareigojamas sušaukti visuotinį susirinkimą ir išrinkti bendrijos valdymo organus.

Mes nepasitikime ponu Sigitu Remėza dėl nuolatinio įstatymų nesilaikymo – jis neorganizavo susirinkimų; nepasirūpino revizoriaus ir bendrijos valdybos rinkimais; daugelį metų neatsiskaito už išlaidas; mėgina kokiu tai neteisėtu būdu užimti pirmininko vietą ir t.t.

Viena iš mūsų skaitytojų atsiuntė dar vieną savivaldybės raštą dėl pono Sigito Remėzos padarytų pažeidimų Rumpiškės 27 name.

Mūsų siūlymas – nepasirašykite jokių Sigito Remėzos siūlomų dokumentų, nebent Jūs labai gerai žinote ką darote.

Susisiekite su mumis ir praneškite, ką jums siūlo pasirašyti Sigitas Remėza, rašykite mums rysininku8@gmail.com arba žemiau esančioje formoje: