No_PeekingPagal įstatymą bendrijos pirmininko darbą turėtu kontroliuoti bendrijos valdyba, įgaliotiniai ir pirmininkas kiekvienais metais turėtų pateikti ataskaitą visuotiniam susirinkimui. Kiekvienais metais bendrijos revizorius turėtu tikrinti bendrijos ūkinę finansinę veiklą ir pateikti patikrinimo ataskaitą.

Iš bendrijos valdytojo Sigito Remėzos pateiktų atsakymų į gyventojų klausimus, aišku kad DNSB “Rumpiškės“ nėra nei valdybos, nei įgaliotinių, nei revizoriaus. Sigito Remėzos teigimu jiems “nusibodo dirbti be atlygio“ Vienu žodžiu visiškas chaosas.

Mano manymu, pareigingas bendrijos valdytojas iš karto turėjo pasirūpinti naujų bendrijos valdybos narių ir naujo revizoriaus rinkimais. Pagal įstatymą už bendrijos veiklos organizavimą yra atsakingas pirmininkas, jam už tai mokamas atlyginimas.

Taigi keletą metų Sigito Remėzos darbo valdyba ir revizorius nekontroliavo ir jis bendrijai neatsiskaitė už savo darbus. Natūralu, kad bendrijos nariams kyla klausimas – ar bendrijos veikloje viskas yra tvarkoje ir yra noras, kad finansų specialistas peržiūrėtu bendrijos finansinius dokumentus.

Bendrijos narys, mūsų gerbiama kaimynė Vaida, turinti aukštąjį finansų srities išsilavinimą ir užsiimanti auditu nori peržiūrėti finansinius bendrijos dokumentus ir šį jos norą palaiko daug bendrijos narių. Atrodo Sigitas Remėza turėtu džiaugtis ir sudaryti visas sąlygas finansinių dokumentų patikrinimui – gal pagaliau atsiras revizorius ir bendrijoje bus tvarka.

Reikia pažymėti, kad bendrija yra didelė ir finansinių dokumentų patikrinimas užims keletą dienų, todėl man puikiai suprantamas kaimynės Vaidos noras dirbti namuose ir gauti bendrijos dokumentus ar jų kopijas tam, kad galėtų dirbti su šiais dokumentais jai patogiu laiku.

Tačiau ponas Sigitas Remėza atsisako duoti dokumentų kopijas, juos skanuoti ar fotografuoti. Iš pradžių  kreipėmės dėl dokumentų kopijų, Sigitas Remėza atsisakė nes “kopijos brangiai kainuoja“. Skanavimas ar fotografavimas nieko nekainuoja, tai dabar atsisako nieko nepaaiškindamas.  Sigitas Remėza siūlo sėdėti bendrijos patalpose ir skaityti šiuos dokumentus, tai yra stengiasi kaip galima apsunkinti jo veiklos patikrinimą. Manau jis puikiai supranta, kad norint peržiūrėti bendrijos dokumentus, tektu keletą savaičių vakarais sėdėti bendrijos patalpose, o toks pasiūlymas bus nepriimtinas gerbiamai kaimynei Vaidai. Prisimenant pono Sigito Remėzos elgesį susirinkimų metu, manyčiau kaimynei Vaidai būtu labai nemalonu praleisti tiek laiko Sigito Remėzos draugijoje.

Taigi man kyla klausimas, kodėl Sigitas Remėza nebendradarbiauja ir ar turi ką slėpti?

Kviečiu balsuoti:

Pastaba: aukščiau esančiame tekste pateikiama asmeninė nuomonė.