Nemalonu gyventi apleistame name, apipieštomis sienomis, nesutvarkytu apšvietimu. Norėtųsi, kad namo valdytojas laikytųsi įstatymų, tinkamai atsiskaitytų už surinktas lėšas ir būtu galimybė išsirinkti tokį valdytoją, kuris mus tenkintu.

Šiame puslapyje sieksime pateikti informaciją Ryšininkų g. 8 namo gyventojams apie mūsų siekį pakeisti esamą situaciją.